Regulamin

REGULAMIN

 1. Rejestracja użytkowników i korzystanie z Treści

  1. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez serwis Producencigalanterii.pl jest zgłoszenie rejestracyjne, które należy wysłać na adres [email protected]
  2. Przez “Treści” należy rozumieć wszelkie dane, treści lub aplikacje dostarczane do Administratora w trakcie rejestracji Użytkownika lub korzystania z usługi, jak również w przesyłanej do Administratora w poczcie elektronicznej, przekazywanych telefonicznie lub SMS. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za Treści.
  3. Użytkownicy oświadczają, że podane przez nich Treści:
   • będą prawdziwe, dokładne i nie będą wprowadzały w błąd;
   • nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
   • nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
   • nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
   • nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
 2. Wpisy katalogowe
  1. Dodanie odnośnika do strony lub danych firmowych w katalogu oznacza akceptację Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z zawartymi tu ustaleniami nie musisz dodawać swojej strony/firmy do katalogu.
  2. Każdy użytkownik może dołączyć do serwisu Producencigalanterii.pl nieograniczoną ilość wpisów zawierających:
   • odnośniki do swoich stron www
   • lub/oraz dane firmowe.
  3. Dodając wpis katalogowy należy przestrzegać następujących zasad:
   • zgłaszana strona musi mieć polską wersję językową, nie zgłaszaj witryn zawierających wyłącznie wersję obcojęzyczną,
   • adres powinien prowadzić do strony głównej serwisu,
   • używaj oficjalnego tytułu strony,
   • nie zgłaszaj stron niedokończonych (niekompletnych i zawierających komunikaty “W budowie / under construction”) lub nie zawierających prawie żadnej treści,
   • nie zgłaszaj stron o tej samej treści pod różnymi adresami (mirrors),
   • nazwa strony nie może się rozpoczynać od znaków specjalnych lub powtórzeń (np. “aaa”),
   • nie zgłaszaj stron, które przekierowują (redirect) pod inny adres,
   • nie zgłaszaj stron zawierających głównie odsyłacze do usług komercyjnych z zaznaczoną afiliacją odsyłającego.
  4. Dodając wpis bez adresu strony www należy uzupełnić dane firmowe:
   • nazwę firmy
   • adres
   • numer telefonu.
  5. Serwis Producencigalanterii.pl zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:
   • prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,
   • prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,
   • prezentowana treść strony jest losowo wybierana,
   • elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Producencigalanterii.pl innym użytkownikom.
 3. Podkategorie
  1. W trakcie tworzenia wpisu należy go przyporządkować do odpowiedniej podkategorii w serwisie Producencigalanterii.pl
  2. Użytkownik może wybrać nieograniczoną liczbę podkategorii dla każdego swojego wpisu.
  3. Tworząc i wybierając podkategorie dla swoich wpisów należy przestrzegać następujących zasad:
   • starannie dobieraj podkategorie wpisu, źle przyporządkowany wpis może być powodem jego usunięcia
   • wybieraj tylko takie podkategorie, które mają odzwierciedlenie w treści twojej strony www.
 4. Artykuły prasowe, wydarzenia w kalendarium, posty w forum
  1. Każdy użytkownik może wprowadzić do Producencigalanterii.pl nieograniczoną artykułów prasowych i wydarzeń w kalendarium.
  2. Do każdego artykułu prasowego użytkownik może dołączyć dowolną ilość fotografii wraz z ich opisami.
  3. Każdy artykuł i wydarzenie użytkownik może przypisać tylko do jednej kategorii tematycznej.
  4. W trakcie wprowadzania artykułu system podpowiada w jakich serwisach artykuł może być opublikowany, użytkownik sam decyduje do jakich i ilu serwisów doda swój artykuł.
  5. W treści artykułów prasowych, wydarzeniach oraz postach nie akceptujemy aktywnych linków (odnośników do innych stron www).
  6. Artykuły sponsorowane z aktywnymi linkami są publikowane wyłącznie po dokonaniu opłaty.
 5. Zasady językowe – uzupełniając wszelkie Dane w Serwisach należy przestrzegać następujących zasad:
  1. wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami ortografii,
  2. nie używaj WERSALIKÓW (SAMYCH WIELKICH LITER),
  3. nie zaczynaj Każdego Słowa z Wielkiej Litery
  4. używaj poprawnych gramatycznie kompletnych zdań i/lub fraz opisowych, dbając o poprawną interpunkcję i ortografię.
  5. Nazwa, opis i lokalizacje nie mogą zawierać wyrazów wartościujących i ogólnikowych. Słowa i frazy takie jak “najlepsze”, “cudowne”, “absolutnie znakomite”, “różne”, “inne”, “wszystkie” zostaną usunięte,
  6. unikaj języka promocyjnego i ciągów słów kluczowych (keywords) oraz kluczy wyszukiwania (search strings),
  7. nie powtarzaj słów, fraz i treści tytułu w opisie,
  8. nie używaj znaczników HTML
 6. ZABRONIONE TREŚCI – w serwisie Producencigalanterii.pl zabronione jest wprowadzanie treści i odnośników do stron zawierających:
  1. treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym,
  2. treści pornograficznych oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, nawołujących do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety,
  3. nielegalną zawartością. Przykładami treści nielegalnych są: pornografia dziecięca, narkotyki i substancje niedozwolone, materiały naruszające prawa autorskie lub materiały, które zachęcają do nielegalnych działań (na przykład do oszustwa lub przemocy), promują je i pomagają je organizować, a także materiały naruszające dobra osobiste innych osób,
  4. przesadne wulgaryzmy,
  5. treści związane z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem),
  6. wirusy, dialery lub przekierowujących na inne takie strony,
  7. treści związane z hazardem lub kasynami,
  8. oferujących sprzedaż lub dystrybucję: artykułów erotycznych, piwa, mocnych alkoholi, tytoniu, produktów związanych z tytoniem, leków na receptę, broni, amunicji, broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów, produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów, wypracowań lub prac studenckich,
  9. związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili,
 7. Zastrzeżenia Administratora
  1. Wpisy, artykuły, wydarzenia, posty, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, artykułu, wydarzenia, postu z Serwisów. Nie gromadzimy dowodów naruszania regulaminu i nie będziemy dokumentować takich naruszeń.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do edycji wpisów, artykułów, wydarzeń, postów i dostosowania ich do wymogów Serwisu.
  4. Serwisy spełniają funkcje pozycjonersko-wyszukiwawcze. Nie gwarantujemy jednak w rezultacie zwiększenia odwiedzin Twojej strony i wyższych pozycji w wyszukiwarkach.
  5. Administrator tworzy bazę danych wszystkich użytkowników Serwisu. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w Polsce.
  6. Stworzenie wpisu katalogowego i umieszczenie go w odpowiednich podkategoriach, wprowadzenie artykułu, wydarzenia, postu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na:
   • Nie wysuwanie żadnych roszczeń związanych z tym wpisem, artykułem, wydarzeniem, postem jego umieszczeniem lub usunięciem z Serwisów,
   • Udzielenie Administratorowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, publikowanie, kopiowanie, redagowanie, modyfikację jego wpisu katalogowego, artykułu prasowego, wydarzenia w kalendarium, postu na forum, a także na tworzenie dzieł pochodnych na ich podstawie. (“Wpis katalogowy” znaczy tutaj tyle co tytuł i opis strony a nie sama strona lub jej zawartość.)
   • Przyjęcie do wiadomości, że Administrator ma nieograniczone prawo do dowolnego określania struktury i zawartości Serwisów i że – jako że wpis, artykuł, wydarzenie, post może zostać przeniesiony lub usunięty z Serwisów w dowolnej chwili – użytkownik nie może być pewnym istnienia wpisu, artykułu, wydarzenia, postu w Serwisach pod żadnym względem.
 8. Odpowiedzialność za Treści
  1. Serwis Producencigalanterii.pl to strona internetowa z Treściami tworzonymi przez użytkowników (ang. user generated content).
  2. Zakres odpowiedzialności Administratora: Zgodnie z prawem Administrator strony internetowej nie jest odpowiedzialny za Treści na niej umieszczane, dopóki nie wie o bezprawnym charakterze Treści przechowywanych w podlegających mu serwisach internetowych. Odpowiedzialność Administratora powstaje wtedy, gdy otrzyma zawiadomienie o bezprawnym charakterze Treści (np. w serwisie są obraźliwe komentarze, zdjęcia, pliki naruszające prawa autorskie). Aby zwolnić się od odpowiedzialności, Administrator niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych Treści za pośrednictwem strony internetowej. Osoba, której prawa zostały naruszone w sieci, może wystąpić bezpośrednio do Administratora serwisu internetowego z żądaniem usunięcia Treści z serwisu.
  3. Zakres odpowiedzialności Użytkownika: Użytkownicy ponoszą pełną i indywidualną odpowiedzialność za opublikowane Treści w Serwisie Producencigalanterii.pl. W przypadku udowodnienia Użytkownikowi umieszczenia kwestionowanych Treści na stronie, w wyniku przeprowadzenia postępowania sądowego na Użytkownika może zostać nałożony obowiązek  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
 9. Zmiany w regulaminie
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia swojego profilu i rezygnacji z usług oferowanych przez strony internetowe skupione w Producencigalanterii.pl. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Regulaminu, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.